Bijzonderheden van het ontwerp

Tekening van een willekeurige etage.

 

Voor de duidelijkheid is alleen een deel van de “vaste” wanden getekend. Ook de kolommen zijn niet getekend.

 

De etages laten voldoende mogelijkheden om willekeurig iedere indeling te maken met standaard wanden die vrij eenvoudig te verplaatsen zijn. Om de airconditioning optimaal te kunnen laten werken, en de brandveiligheid te waarborgen dient er ter hoogte van de liften minstens een 60’ brandvertragende wand te worden geplaatst, waardoor ieder noodtrappenhuis in een apart brandcompartiment zit.

 

 

Op deze tekening is de oostzijde links op de tekening. Voor de samenwerkende hulpdiensten en de BHV Willemswerf is het zeer belangrijk te weten wat de linker en rechterzijde van de etage is en dat daar geen verwarring over bestaat.

Maatgevend voor de oriëntatie van deze hulpverleners is de positie van de goederenlift, die tevens dienst doet als brandweer- en evacuatielift. Komend vanaf deze lift is rechts daadwerkelijk rechts. De authentieke aanvalsplannen bedienen zich ook van deze richtingen en zijn dus vanaf de stadszijde getekend.

 

Wim Quist zelf heeft alle tekeningen van Willemswerf, ook de deelplannen die daar uit voort zijn gekomen precies andersom getekend. Ook de tekeningen met de indeling van de kantoren, de daarop ingetekende systeemwanden en meubelen zijn net als de Quist-tekeningen getekend vanaf de Maaszijde.    

 

Concreet houdt dit ondermeer in dat de linkerzijde in het kantoor aan de buitenkant de rechterzijde is (…).  

 

Omdat weinig schetsen en tekeningen uit de ontwerpfase voorhanden zijn, hieronder een schets van Rudolf Das, die voor de kenner duidelijk laat zien dat Willemswerf uiteindelijk toch een geheel andere vorm heeft gekregen.

 

 

Op deze schets is de noordwand geheel recht, terwijl er uiteindelijk veel meer variatie in deze wand is gekomen. Ook de carrousel is gewijzigd. De weg die vanaf de Boompjes voor de hoofdingang langs gaat is geheel geschrapt. De centrale hal is op deze tekening naar benadering ook 7,20 meter hoog en niet de 5,40 meter die het is geworden.

 

Rudolf Das, en na hem vele anderen, hebben het hoogte verloop van de Boompjes ter hoogte van Willemswerf niet verwerkt in de tekening. De Boompjes bij de carrousel ligt in werkelijkheid vijf meter lager dan de straat ter hoogte van de westwand, die op deltahoogte ligt.

 

Leuk detail aan de artist impression is het feit dat het aantal daadwerkelijk gebouwde etages niet klopt met de tekening, en de dakopbouw eigenlijk zo nooit door Quist is ontworpen, hij wilde geen verstorende uitbouw boven de daklijn. Ook de westwand (uiterst links op de tekening) is een vrije impressie van Rudolf Das en is in werkelijkheid heel anders geworden.

 

 

Deze schets, op zijn beurt weer de inspiratiebron voor Rudolf Das, komt van P. Karpov en is in opdracht en onder verantwoording van het architectenbureau Quist (Quist - Wintermans) gemaakt. Ook hier is de carrousel uiteindelijk anders geworden, het kantoor (ongeveer) 10 meter hoger en zeker 7 meter langer (…) geworden.

De kolommen in het rechtsonder kwadrant zijn er nooit gekomen, ze zouden de centrale hal hebben verlengd met een pijpenla en plaatsen van de parkeerlagen hebben afgeknibbeld. De “Nedlloyd-knoop” is ook op de verkeerde plaats ingetekend en hier 14 bij 14 meter groot.

 

Deze tekening heeft vooral een architectuurhistorische waarde. Een van de originelen uit een zeer kleine serie is uiteraard in Willemswerf aanwezig, waar in de semi-openbare hal ook een exacte maquette staat van wat het uiteindelijk geworden is.             

 

De tekening geheel bovenin links op deze pagina is een originele “droedel” van Wim Quist. De droedel is nog net niet op een bierviltje of servetje gemaakt, maar getekend op een lijntjespapier scheelt het niet veel.      

 

De tekening is een van de tekeningen in een lijst die door Wim Quist aan de beveiliging is aangeboden met eronder een opdracht:

 

Het gebouw Willemswerf, een stadium van een vermetel proces.

Voor hen, die het resultaat zo trouw bewaken.

 

Quist