Informatie van BHV Willemswerf

INLEIDING

 

Willemswerf heeft een bedrijfshulpverlening organisatie (BHV), waar ook de beveiliging  onverbrekelijk deel van uitmaakt. Bij een calamiteit, zoals brand of een ongeval zorgt de BHV voor de eerste hulpverlening. Door deze brochure te lezen en van de inhoud kennis te nemen draagt u bij aan die hulpverlening. Daarnaast vindt u in deze brochure algemene informatie over wat ook u kunt bijdragen aan een veilige werkomgeving in Willemswerf.

 

Tijdens calamiteiten zijn de bedrijfshulpverleners te herkennen aan fel gekleurde gele of oranje hesjes. Volg altijd de aanwijzingen van de BHV’ers op bij calamiteiten. Dit is in het belang van uw eigen veiligheid en de veiligheid van collega’s en bezoekers.

 

 

WAT KUNT U ZELF DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

 

Heeft iemand EHBO nodig? Doe dan het volgende:

· Blijf kalm.

· Bel het interne alarmnummer *88, of laat dit bellen.

· Vertel de beveiliging de etage, vleugel en omschrijf het ongeval en aantal gewonden.

· Blijf bij het slachtoffer en stel hem of haar gerust.

· Houd nieuwsgierigen op afstand.

· Laat de hulpverleners opvangen en vertel hen wat er gebeurd is.

 

 

WAT KUNT U ZELF DOEN BIJ BRAND?

 

Heeft u een brand ontdekt? Doe dan het volgende:

· Sla de meest nabij gelegen brandmelder in. De brandmelders hangen bij de brandslangen in de gangen.

· Probeer te beginnen met het blussen van de brand.

· Bel het interne alarmnummer *87, of laat dit bellen.

· Vertel de beveiliging de etage, vleugel en omvang van de brand.

· Informeer de directe omgeving en verlaat de etage via de veiligste noodtrappenhuis en nooduitgang.

 

ALS HET ONTRUIMINGSALARM AFGAAT

 

Bij een calamiteit kan het zijn dat uw locatie geheel of gedeeltelijk moet worden ontruimd. Wanneer uw locatie gaat worden ontruimd wordt dat via de ontruimingsinstallatie gemeld. Wanneer het ontruimingssignaal afgaat doe dan het volgende:

· Sluit bureaus en kasten en ga naar het meest nabij gelegen veilige noodtrappenhuis en nooduitgang.

· Neem bij een calamiteit nooit de lift, maak gebruik van het noodtrappenhuis en begeef u via de nooduitgang naar de straat.

 

ONTRUIMING

 

Bij een ontruiming sturen de BHV’ers iedereen naar de deur van het veiligste noodtrappenhuis en nooduitgang.

De BHV’ers controleren kantoren, toiletten en andere ruimten of er nog personen aanwezig zijn.

Op aangeven van de BHV loopt u de trap af naar de straat en direct naar buiten. Houd op de trap de buitenbocht aan, zodat hulpverleners voldoende ruimte hebben om aan de binnenzijde naar boven te kunnen lopen.

 

Begeef u tegen de wind in naar de aangewezen verzamelplaats buiten het gebouw aan de Boompjeskade aan de zuidzijde (voorzijde) of nabij de Hogeschool Rotterdam aan de noordzijde. Blijf ter plaatse tot u verdere instructies krijgt.

 

Indien u niet zelfstandig de trap af kunt lopen, spreek dan een BHV’er aan of bel de beveiliging (400) 7526 en begeef u naar de brandweerlift. U zult dan van daaruit worden geëvacueerd.

 

Minstens eenmaal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden, u bent verplicht daaraan deel te nemen.

 

PREVENTIE

 

Houd voor de veiligheid binnen Willemswerf met het volgende rekening:

· Zet niets voor brandwerende deuren.

· Houd vluchtwegen en gangen vrij van obstakels.

· Houd blusmiddelen toegankelijk.

· Houd de brandweerlift en ruimten ervoor vrij van opslag.

· Gebruik de brandweerlift niet voor personenvervoer.

· Laat niets onbeheerd achter.

· Gebruik geen open vuur, zoals kaarsen.

· Neem geen brandbare stoffen mee het kantoor in.

· Neem geen eigen elektrische apparatuur mee, deze belasten het elektriciteitsnetwerk en leveren brandgevaar op.

· Gebruik geen eigen verlengsnoeren.

· Hang niets voor de ramen.

 

AANBEVELINGEN

 

Deze tips dragen bij aan een veilig kantoor:

· Zet apparatuur uit die niet gebruikt wordt.

· Zorg dat voorwerpen geen struikelblokken worden.

· Laat jassen, tassen en waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter.

· Meld situaties die gevaar op kunnen leveren aan de FacilityDesk.

 

Laat u bij een calamiteit niet verrassen, Stel uzelf de volgende vragen:

· Ben ik bekend met de indeling van mijn etage?

· Waar vind ik de in- en uitgangen?

· Waar vind ik de handbrandmelders?

· Waar vind ik de blus- en EHBO middelen?

· Hoe herken ik een BHV’er en hoe informeer ik ze?

· Ben ik op de hoogte van de vluchtwegen?

· Weet ik de noodtrappenhuizen en nooduitgangen “blindelings” te vinden?

· Weet ik de vluchtplannen te vinden?

· Kan ik via mijn bedrijf beschikken over een ontruimingsplan?

· Ben ik op de hoogte van de openingstijden van het kantoor.

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

 

De calamiteitennummers, ondergebracht bij de beveiliging, zijn *87 (BRAND) en *88 (EHBO).

Beveiliging Willemswerf is ook 24/7 bereikbaar via 010-4007501 en zal samen met de BHV de eerste inzet plegen.

Indien vanuit het kantoor zelfstandig het landelijk alarmnummer 112 wordt gebeld MOET OOK de beveiliging hier over worden geïnformeerd, alleen dan kan logistieke ondersteuning worden gegeven en kunnen de hulpdiensten worden opgevangen, geïnformeerd en begeleid. Beveiliging coördineert vanuit de controlekamer de inzet en informeert het crisis management team (CMT).

 

Beveiliging       (010 400) 7501

FaciltyDesk      (010 400) 7777

Hoofd BHV       (010 400) 7526

 

De BHV heeft als taken:

· Preventie door signaleren en doen oplossen van onveilige situaties

· Eerste hulp bij ongevallen

· Beginnende brand bestrijden

· Personeel en bezoekers alarmeren bij calamiteiten

· Ordelijk en snel ontruimen van (een deel van) Willemswerf

· Communicatie met- en het opvangen en begeleiden van externe hulpverleners.

 

BHV Willemswerf

Beveiliging Willemswerf

 

CMT Willemswerf

 

bhv@willemswerf.nl