BHV Willemswerf

Willemswerf heeft een bedrijfshulpverlening organisatie (BHV Willemswerf), waar ook de beveiliging onverbrekelijk en 24/7 deel van uitmaakt.

 

Bij een calamiteit, zoals brand of een ongeval zorgt de BHV voor de eerste hulpverlening en zal deze een inzet plegen. De BHV zal daarnaast ook de (gemeentelijke) hulpdiensten opvangen, informeren en begeleiden.

Deze logistieke dienstverlening maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van de BHV. De BHV is ook in staat op verantwoorde wijze een aanvang te maken met een (eventueel gefaseerde) ontruiming van het kantoor en/of directe omgeving.

 

Tijdens calamiteiten zijn de bedrijfshulpverleners te herkennen aan fel gekleurde gele of oranje hesjes of (de leider(s) op de plaats van het incident) aan de brandweeroverall(s).

 

De BHV is bereikbaar via de beveiliging op toestel (400) 7501.

Het Hoofd van de Bedrijfshulpverlening (HBHV) coördineert de inzet en is van 08:00 tot 17:30 uur via (400) 7526 bereikbaar, daarbuiten is het HBHV via de beveiliging 24/7 bereikbaar.

 

Beveiliging, en dus ook (een deel van) de BHV en/of HBHV, is 24/7 bereikbaar. In de nachtelijke uren en/of weekeinden wordt via de Alarm Service Centrale Trigion logistieke steun gegeven tijdens een inzet. Opvang, informeren en begeleiding van de (gemeentelijke) hulpdiensten kan zo worden gegarandeerd.

 

Naar omvang van de calamiteit zal de BHV besluiten een lokaal- (LMT) of centraal crisismanagement team (CMT) voor ondersteuning op te roepen.  Dit *MT zal in overleg treden met de gemeentelijke bevelvoerder en de coördinatie voor de inzet aan hem overdragen. Het *MT zal vervolgen met het doen uitvoeren van het ontruimingsplan en eventueel een bedrijfsnoodplan in werking laten stellen.

 

Meer informatie: bhv@willemswerf.nl