Openingstijden

Willemswerf is voor geautoriseerd personeel eventueel 24/7 toegankelijk.

 

Het kantoor is beperkt toegankelijk tussen 06:00-07:00 en 19:00-22:00 uur. De facilitaire dienst en/of beveiliging moet (moeten) over vroege (of late) bezoekers en of ongeautoriseerd personeel geïnformeerd worden.

 

De normale kantoortijden, waarop het kantoor ook voor bezoekers bereikbaar is, vallen tussen 07:00 en 19:00 uur.

 

Bezoekers worden met een lage prioriteit tussen 07:00-08:30 en 17:00-19:00 uur geholpen door het beveiligingspersoneel.

 

De centrale receptie van Willemswerf is voor alle bezoekers open van 08:30 tot 17:00 uur.

 

Bijzondere bijeenkomsten, die na 19:00 uur aanvangen of eindigen moeten op voorhand gemeld worden aan de facilitaire dienst en/of beveiliging. Eventuele gemaakt kosten met betrekking tot een extra inzet door de beveiliging en overig personeel maar ook de kosten voor de extra koeling worden op nacalculatie in rekening gebracht.

 

De parkeergarage, met 440 parkeerplaatsen, is op vergelijkbare tijden opengesteld.

 

Bijeenkomsten in de weekeinden en/of nacht worden op basis van een offerte met de aanvrager doorgesproken. Behalve met extra kosten voor de facilitaire dienst en beveiliging dient er dan ook met extra kosten voor de verlichting en koeling c.q. ventilatie en schoonmaak rekening te worden gehouden.

 

Onder strikte voorwaarden, waarbij de veiligheid en het welzijn gegarandeerd  moet kunnen worden, is het ook voor externe partijen mogelijk gebruik te maken van de door Willemswerf te bieden faciliteiten.

 

Concreet:

 

Kantoortijd (*) :                                                             

07:00-19:00 uur.

 

Personeel met een standaardpas moet overwerk voor 19:00 uur aan de beveiliging melden, alleen dan kan op vrijwel normale wijze het kantoor verlaten worden.

 

Hoofdingang (*) :                                                           

07:00-19:00 uur.

 

Buiten deze tijden is de hoofdingang alleen door 24/7 geautoriseerde passen te openen. De overige pasgebruikers kunnen indien de pas in overwerk is gezet het kantoor via de hoofduitgang verlaten.

 

Ingang Hertekade:                                                         

07:00-19:00 uur.                        

 

Toegang vanaf Verlengde Willemsbrug:                   

07:00-18:30 uur.                        

 

Fietsenstalling (voor pashouders):                

07:00-21:30 uur.

 

Het is niet toegestaan bromfietsen in deze fietsenstalling te plaatsen.

 

Bromfietsstalling (voor pashouders):                        

00:00-23:59 uur.

 

Het is als de fietsenstalling toegankelijk is niet toegestaan fietsen in deze bromfietsstalling te plaatsen (…).

 

Parkeergarage inkomend (*) :                                    

07:00-20:00 uur.           

 

Voor bezoekers liggen de tijden tussen 08:00 en 17:30 uur. Eerder of later bezoek moet apart zijn aangemeld bij de beveiliging.

 

Centrale hal - Trappenhuis 4 (naar parkeergarage (VV)):               

07:00-21:45 uur:

 

Parkeergarage uitgaand:                                              

00:00-23:59 uur.

 

Maandag tot en met donderdag 07:00-16:00 uur en op vrijdag 07:00 tot 14:00 uur moet uitgaand de Mifare accescard worden gebruikt om de slagboom te openen. Een en ander heeft een relatie met het parkeerbeheerssysteem.

 

Parkeergarage algemene informatie:

 

Om alle parkeerplaatsen optimaal te kunnen benutten wordt een parkeerbeheerssysteem gebruikt en zullen parkeervalets eventueel de autosleutels innemen en voertuigen desgewenst verplaatsen. Afgegeven autosleutels kunnen tot 17:30 uur op de desbetreffende parkeerlaag worden opgehaald  en tussen 17:30 en 18:00 uur aan de centrale receptie. Na 18:00 uur worden de autosleutels door de schoonmaakdienst beheerd en met een mogelijk aanzienlijke vertraging weer terug geleverd worden.

 

Hertekade - Trappenhuis 4 (voor pashouders):       

00:00-23:59 uur.

 

Liften naar parkeergarage (VV):                                 

07:00-20:00 uur.

 

Centrale receptie Willemswerf geopend:                                                         

08:30-17:00 uur.

 

Van 07:00-08:30 en 17:00-19:00 uur worden de bezoekers met mogelijk een minimale vertraging door de beveiliging geholpen.

 

Restaurant keuken geopend:                                                   

12:00-13:30 uur.

 

Het recreatieve deel van het restaurant is van 07:00 tot 20:00 uur geopend, eventueel kunnen deze tijden voor recepties en bedrijfsfeesten worden aangepast. Ook de keuken kan dan eerder of later geopend zijn.

 

Magazijnen (parkeerlagen en kelders):

07:00-20:00 uur.

 

Facilitaire dienst:

08:00-18:00 uur.

 

FacilityDesk:

09:00-17:30 uur.

 

Documentatiebalie Maersk:

09:30-11:30 en 13:00-15:00 uur.

 

Postkamer:

07:30-17:30 uur.

 

Aankomst goederen en expeditie:

08:00-17:00 uur.

 

Beveiliging:

24/7 (bereikbaar via 010-4007501).

 

Bedoelde tijden zijn op kantoordagen. Voor geautoriseerd personeel met 24/7 autorisatie gelden andere toegangstijden (*). Willemswerf is op alle erkende nationale feestdagen gesloten en dan alleen voor geautoriseerd personeel met 24/7 autorisatie toegankelijk. Eventueel kan de beveiliging een tijdelijke 24/7 autorisatie verstrekken.

 

Op Goede Vrijdag, 5, 24 en 31 december zijn de kantoortijden aangepast en “sluit het kantoor” voor een deel rond 15:00 uur. Op 1 januari is de parkeergarage voor alle verkeer gesloten.

 

Tijdens grote manifestaties in het weekeinde en in de buurt van Willemswerf is het ook mogelijk dat de parkeergarage voor alle verkeer wordt gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

… uit de huisregels ...

 

 

(KGA) Afval moet op milieutechnisch verantwoorde wijze gescheiden worden afgevoerd.

 

Beveiliging is behalve via de eerder genoemde telefoonnummers bereikbaar via beveiliging@willemswerf.nl

 

Bezoekers moeten (bijvoorkeur) minstens een dag van te voren per e-mail worden gemeld aan de receptie via receptie@willemswerf.nl 

 

Brandmeldingen worden ook direct doorgemeld aan de gemeentelijke brandweer en Alarm Service Centrale Trigion.

 

Brandgevaarlijke werkzaamheden moeten voor aanvang gemeld worden aan de beveiliging.

 

Het is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van het gebouwmanagement de dakopbouw te betreden. Beveiliging of technische dienst zal een en ander begeleiden.

 

De gebouwgebonden technische installaties mogen alleen bediend worden door daartoe bevoegd personeel.

 

De goederenlift is alleen door geautoriseerd personeel te gebruiken.

 

De Hertekade (expeditiestraat onder het kantoor) moet na 17:00 uur geheel vrij van goederen zijn.

 

Incidenten moeten aan de beveiliging gemeld worden, die daarop een noodprocedure start en daarvoor eventueel gebruik maakt van de omroepinstallatie.

 

De klimaatregeling in het kantoor is in graden + of - naar persoonlijke voorkeur in te stellen.

 

Ongevallen moeten (ook) aan de beveiliging gemeld worden, beveiliging kan alleen zo de logistieke ondersteuning in werking zetten.

 

Een ontruiming van het kantoor wordt met een slow-woop signaal voor specifieke etages c.q. vleugels bekend gemaakt en moet worden opgevolgd.

 

Parkeerruimte is overeenkomstig gehuurde kantoorruimte in het huurcontract opgenomen en afhankelijk van het aantal vierkante meters.

 

Parkeren geschied geheel voor eigen risico van de gebruiker c.q. bestuurder van het voertuig.

 

Roken is alleen toegestaan in daartoe uitgeruste en aangewezen “rookruimten”.

 

Het is niet toegestaan in server-ruimten mobiele telefoons of andere draadloze communicatie-apparatuur te gebruiken.

 

Storingen moeten aan de FacilityDesk gemeld worden.

 

De technische ruimten mogen alleen worden betreden worden door daartoe geautoriseerd personeel.

 

Toegangspassen zijn persoonlijk, op naam uitgegeven en zijn in bruikleen afgestaan aan de gebruiker.

 

De vensters mogen niet afgedekt worden, er moet vrij zicht naar buiten en naar binnen zijn.

 

De verlichting wordt centraal rond 20:15 uur afgeschakeld, eventueel kan deze verlichting lokaal weer ontstoken worden.

 

De algemene verkeersregels zijn ook in de garage, op– en afritten van toepassing.

 

 

 

Foto © voorbehouden.